емблема
Національна академія наук України
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
Лабораторія Радіаційних досліджень і охорони навколишнього середовища
Лабораторія радіаційних досліджень і охорони навколишнього середовища (Лабораторія РДіОНС) є структурним підрозділом ННЦ ХФТІ, який виконує наукову і науково-технічну роботу.

Лабораторія РДіОНС пройшла державну атестацію і отримала Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ISO 10012: 2005 № 01 - 0136/2020, видане 18.11.2020 р. ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації». Дійсне 18.11.2023 р.
Основні задачи лабораторії:
 1. Організація і здійснення науково-обґрунтованого контролю за дотриманням в ННЦ ХФТІ вимог природоохоронного законодавства України, норм і правил у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 2. Організація і здійснення радіаційно-дозиметричного контролю в ННЦ ХФТІ, санітарно-захисній зоні (СЗЗ) та зоні спостереження (ЗС) відповідно до Санітарного законодавством України та вимогами нормативних документів в галузі радіаційної безпеки.
 3. Організація і здійснення контролю магнітного, електромагнітного і лазерного випромінювань на робочих місцях персоналу.
 4. Організація і здійснення науково обґрунтованого контролю за вмістом шкідливих хімічних речовин в повітрі робочих приміщень, викидах, скидах ННЦ ХФТІ і, при необхідності, в інших об'єктах навколишнього та виробничого середовища.

Лабораторія РДіОНС складається з наступних підрозділів:
Лабораторію РДіОНС очолює начальник лабораторії, який обирається на конкурсній основі з числа співробітників, які пройшли спеціальну підготовку та мають вчений ступінь, наявність наукових праць в галузі радіаційної фізики, досвід роботи з джерелами іонізуючих випромінювань і досвід наукової та організаційної роботи не менше 10 років. Начальник Лабораторії РДіОНС підпорядковується заступнику генерального директора з науково-технічних розробок ННЦ ХФТІ.
Основні напрямки діяльності Лабораторії РДіОНС:
 1. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА
  1. Радіаційно-дозиметричний контроль:
   • при роботах з закритими джерелами іонізуючих випромінювань (ДІВ);
   • при роботах з опроміненими матеріалами;
   • при зберіганні ДІВ та материалів, що розщіплюються;
   • на прискорювачах заряджених часток;
   • на термоядерних установках;
   • на плазмово-пучкових прискорювачах;
   • на прискорювачах прямої дії;
   • на рентгенівських установках;
   • на електронних мікроскопах;
   • на проммайданчику, в СЗЗ і ЗС.
  2. Контроль радіоактивного забруднення:
   • повітря робочої зони;
   • шкірних покривів і спецодягу персоналу;
   • поверхонь обладнання і приміщень.
  3. Індивідуальний дозиметричний контроль.
  4. Оперативні дозиметричні вимірювання на прискорювачному комплексі і в приміщеннях II класу робіт.

 2. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ
  1. Вимірювання рівнів електромагнітних полів ВЧ і НВЧ-діапазонів.
  2. Вимірювання рівнів постійних магнітних полів.
  3. Вимірювання рівнів лазерного випромінювання.
  4. Визначення концентрації шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони (сірчана кислота, окисли хрому, марганець, окис вуглецю, графіт, озон, фтористий і хлористий водень, луг).

 3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  1. Визначення вмісту урану і бенз/а/пірену в атмосферному повітрі.
  2. Визначення вмісту урану в стічних водах спецканалізації, в атмосферних випадіннях, опадах і питній воді.
  3. Аналіз викидів вентсистем на уран і берилій.
  4. Визначення концентрації урану і шкідливих хімічних речовин в стічних водах фекальної і зливової каналізаціях (зважені речовини, мінералізація, хлориди, сульфати, хром, залізо, СПАР, мідь, азот нітратний, азот амонію, нафтопродукти).

сертифікат

Ми знаходимось:
61108 Україна, м. Харків,
вул. Академічна, 1
тел. (057) 335-63-45
моб. (067) 995-04-95
ННЦ ХФТІ
2021 Лабораторія РДіОНС