емблема
Національна академія наук України
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
Лабораторія Радіаційних досліджень і охорони навколишнього середовища
Науково-дослідна діяльність

монография Науково-дослідна робота Лабораторії РДіОНС спрямована, перш за все, на отримання нових відомостей про особливості формування радіаційно-екологічної обстановки, про спектральні і дозообразуючи характеристики іонізуючих випромінювань, необхідних для визначення або уточнення обсягу радіаційно-дозиметричного контролю, а також розвиток і вдосконалення методів і засобів радіоекологічного моніторингу та їх застосування для дослідних цілей в різних областях. З урахуванням сказаного, основні напрямки науково-дослідної діяльності Лабораторії РДіОНС наступні:

 1. Комп'ютерне моделювання проходження випромінювань через речовину;
 2. Розрахунок, побудова і оптимізація радіаційного захисту;
 3. Дослідження впливу іонізуючих випромінювань на живі організми;
 4. Побудова біологічних моделей техногенних, зокрема, радіаційних аварій;
 5. Апробація та впровадження методик комплексного радіоекологічного моніторингу, включаючи біомоніторинг, місцевості;
 6. Спектрометрія іонізуючих випромінювань.

Результати наших досліджень відображено у низці наукових публікацій.


Найбільш важливі науково-дослідні та експертні роботи, виконані в Лабораторії РДіОНС:
Роботи, пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС:
 • «Моделювання процесів взаємодії розплавленого палива з конструкційними матеріалами»;
 • «Зниження активності паливовмісних мас та інших радіаційно-забруднених матеріалів з об'єкта «Укриття»;
 • «Дослідження радіаційної обстановки на території м. Харкова та Харківської області»;
 • «Вплив аварії на ЧАЕС на радіаційну обстановку у м. Харкові»;
 • «Дослідження радіоекологічного стану приток річки Дніпро в ході Українсько-Канадської експедиції»;
 • «Розрахунково-аналітичні і експериментальні дослідження комплексу технологічних процесів, необхідних для перетворення об'єкта «Укриття» у безпечний стан».
Інші науково-дослідні роботи:
 • Компонування і розрахунок радіаційного захисту усіх наявних в ННЦ ХФТІ прискорювачів, а також прискорювально-накопичувального комплексу «Джерело синхротронного випромінювання» з енергією електронів 1200 МеВ для Українського синхротронного центру в Києві;
 • Визначення способу та розрахунок радіаційного захисту установки стерилізації на базі гамма-випромінюючих ізотопів європію активністю 6·106 Кюрі;
 • Визначення ступеню радіаційної небезпеки (постановка і проведення експерименту та розрахунок концентрації радіонуклідів – продуктів ядерного вибуху – в шахтних водах і водоносних горизонтах) у разі затоплення порожнини, утвореної підземним камуфлетним ядерним вибухом, здійсненим в вересні 1979 року в товщі породи в однієї з шахт в м. Єнакієве Донецької області;
 • Розробка, створення і введення в дію автоматизованої системи радіаційного контролю на прискорювальному комплексі з енергією прискорених електронів 2000 МеВ;
 • Регламент радіаційного контролю ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів".


сертифікат

Ми знаходимось:
61108 Україна, м. Харків,
вул. Академічна, 1
тел. (057) 335-63-45
моб. (067) 995-04-95
ННЦ ХФТІ
2021 Лабораторія РДіОНС