емблема
Національна академія наук України
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"
Лабораторія Радіаційних досліджень і охорони навколишнього середовища
Радіаційний дозиметричний контроль

ионизирующее излучение

Дозиметричний і радіометричний контроль радіаційного фону в ННЦ ХФТІ здійснює Служба радіаційної безпеки Лабораторії РДіОНС. Періодичність, повнота і особливості дозиметричних вимірювань викладено у спеціальному розробленому регламенті – Системі дозиметричного контролю (СДК) ННЦ ХФТІ. З урахуванням вимог СДК, ми проводимо такі види вимірювань:

 1. Радіаційний дозиметричний контроль на промислових і експериментальних установках:
  • вимірювання потужності еквівалентної дози (ПЕД):
   • безперервного і імпульсного рентгенівського і гамма-випромінювання від 0,01 мкЗв/год до 1 Зв/год (Діапазон енергій гамма-випромінювання від 15 кеВ до 10 МеВ);
   • нейтронного випромінювання від 1 мкЗв/год до 104 мкЗв/год;
  • вимірювання щільності потоку (ЩП):
   • нейтронів від 1 см-2хв-1 до 3·104 см-2хв-1;
   • альфа-часток від 1 см-2хв-1 до 3·104 см-2хв-1;
   • бета-часток від 1 см-2хв-1 до 105 см-2хв-1;
 2. Радіаційний дозиметричний контроль при роботах з відкритими радіоактивними джерелами по I-III класу, який включає в себе:
  • контроль забруднення поверхонь;
  • контроль повітря робочої зони I-III класу робіт;
  • контроль забруднення шкіряних покровів та спецодягу персоналу приміщень I-III класу:
   • ПЕД гамма-випромінювання 0,1 мкЗв/год до 1 мЗв/год;
   • ЩП альфа-часток від 0,1 см-2хв-1 до 104 см-2хв-1;
   • ЩП бета-часток від 10 см-2хв-1 до 3·104 см-2хв-1.
 3. Індивідуальний дозиметричний контроль:
  • з детектором ДТГ-4 від 0,1 мЗв до 10 Зв;
  • з детектором ТЛД-500К від 0,05 мЗв до 10 Зв.
 4. Контроль вмісту урану та ін. радіоактивних речовин (РР) в атмосферному повітрі, викидах і скидах підприємств, який включає в себе:
  • визначення РР у викидах вентиляційних систем;
  • визначення РР в атмосферному повітрі;
  • визначення РР в випадіннях та опадах;
  • визначення РР в стічних водах, питної воді, спец. каналізації:
   • Вимірювання об'ємної концентрації довгоживучих альфа-активних аерозолів в повітрі: нижча межа виявлення 0,01 Бк/м3.
 5. Радіаційне обстеження забруднених ділянок шляхом визначення вмісту радіонуклідів в відкритих водоймах, питній воді, продуктах харчування, біооб'єктах, грунті і будівельних матеріалах:
  • Визначення об'ємної активності радіонуклідів методом гамма-спектрометрії з високою роздільною здатністю. Мінімальна активність, яку можна виміряти в геометрії "Марінеллі 1л" за 3600 с:
   137Cs – 1,2 Бк, 226Ra – 7 Бк, 232Th – 7 Бк, 40K – 27 Бк.

сертифікат

Ми знаходимось:
61108 Україна, м. Харків,
вул. Академічна, 1
тел. (057) 335-63-45
моб. (067) 995-04-95
ННЦ ХФТІ
2021 Лабораторія РДіОНС